SEAP

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) reprezinta o infrastructura informatica unitara care ofera institutiilor publice din Romania posibilitatea achizitiei de produse, bunuri si servicii prin mijloace electronice.

Obiectivele utilizarii SEAP:

 • transparenta si eficienta procesului de achizitie care implica fonduri publice
 • simplificarea procedurii de participare la licitatie a furnizorilor
 • proceduri de lucru eficiente si standardizate
 • micsorarea cheltuielilor publice prin reducerea preturilor de achizitie
 • furnizarea de informatii publice despre procesele de achizitii publice
 • auditarea procesului de achizitie publica
 • asigurarea unui cadru de inalta securitate si incredere pentru derularea activitatilor de gestionare a fondurilor publice.

Sistemul este caracterizat printr-un grad sporit de transparenta, detalii legate de achizitiile publice fiind disponibile oricarei persoane care dispune de o conexiune Internet.

Procedurile de achizitie care se regasesc in cadrul sistemului sunt conforme cu clasificarea europeana in domeniu, SEAP putand fi considerat un sistem compatibil cu cerintele comunitatii europene si se realizeaza prin:

 • licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant
 • licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie

Noua maniera de realizare a achizitiilor publice constituie un factor motor pentru integrarea in ebusiness:

 • este un element al aplicatiilor incluse in suita de aplicatii necesare pentru implementarea conceptului de 'e-government' ca alternativa la procesul clasic de guvernare
 • determina utilizarea Internetului in cadrul administratiei si in dialogul dintre administratie, sectorul privat si cetateni
 • faciliteaza trecerea la o administratie care elimina hartiile si birocratia
 • permite armonizarea sistemelor de achizitie nationala cu cele international
 • permite asigurarea confidentialitatii informatiilor si concordanta legislativa cu regimul juridic al semnaturilor electronice

Participanti in sistemul SEAP pot fi:

 • autoritati contractante - entitatile care pot organiza licitatii: institutii publice
 • ofertanti - agenti economici furnizori de produse si servicii
 • ANRMAP (Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice) - cu rol de validare a anunturilor
 • autoritati de supraveghere si control - institutii care verifica activitatea autoritatilor contractante
 • evaluatori
 • notari
 • banci
 • publicul larg
 • operatorul sistemului - A.A.D.R.

Cumparari directe

In SEAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit de ofertanti. Autoritatea contractanta poate initia o achizitie de tip cumparare directa doar prin alegerea unui produs din catalogul ofertantului.

Sistemul ofera fiecarui ofertant posibilitatea de a-si organiza propriul catalog de produse, atat cu scop de prezentare, cat si ca suport pentru achizitiile pe baza de catalog.

Lista contine toate produsele de catalog definite in sistem si permite cautarea dupa urmatoarele criterii de interes:

 • Cod produs / serviciu / lucrare,
 • Denumire produs / serviciu / lucrare,
 • Cod CPV,
 • Denumire CPV,
 • Versiune CPV,
 • Descriere produs / serviciu / lucrare,
 • Publicat,
 • Valid,
 • In stoc,
 • Expirat,
 • Inreg/pag.

Pretul de catalog nu include TVA.

Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:

 • Initiere achizitie - autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
 • Decizie ofertant - la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:
  • sa refuze cererea autoritatii contractante
  • sa accepte cererea autoritatii contractante

In cazul in care ofertantul nu furnizeaza nici un raspuns pana la data limita de raspuns stabilita de autoritatea contractanta, procesul de achizitie se va inchide, achizitia fiind declarata neatribuita.

 • Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) - la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni:
  • sa accepte oferta operatorului economic;
  • sa accepte oferta operatorului economic;

Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a oferatantului, procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.